VIETJET AIR & JETSTAR DẮT TAY NHAU THÔNG BÁO PHƯƠNG THỨC THÔNG BÁO ĐỐI VỚI CHUYẾN BAY DELAY

VIETJET AIR & JETSTAR DẮT TAY NHAU THÔNG BÁO PHƯƠNG THỨC THÔNG BÁO ĐỐI VỚI CHUYẾN BAY DELAY

Vietjet air & Jetstar dắt tay nhau thay đổi điều kiện đối với lịch bay delay các Mem lưu ý để không mất tiền oan nha

Cụ thể như sau:

Ghi chú: V có           X không

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

H o t l i n e

08.1900.2488